Bưu điện văn hóa xã Nghi Sơn

  • Mã bưu điện: 456970
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghi Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia
  • Điện thoại: 0974056542