Bưu điện khai thác cấp 2 KT Bỉm Sơn

  • Mã bưu điện: 444940
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bỉm Sơn
  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bỉm Sơn
  • Điện thoại: 02373776559