Hòm thư Công cộng Hải Hà

  • Mã bưu điện: 456409
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Hải Hà
  • Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị Trấn Tĩnh Gia, Huyện Tĩnh Gia
  • Điện thoại: