Bưu điện văn hóa xã Thiệu Viên

  • Mã bưu điện: 445880
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Viên
  • Địa chỉ: Thôn Viên Nội, Xã Thiệu Viên, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 01234209649