Bưu điện văn hóa xã Hà Dương

  • Mã bưu điện: 444500
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Dương
  • Địa chỉ: Thôn Cao Lũng, Xã Hà Dương, Huyện Hà Trung
  • Điện thoại: 0986277843