Bưu điện văn hóa xã Thiệu Thành

  • Mã bưu điện: 445800
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Thành
  • Địa chỉ: Thôn Thành Tiến, Xã Thiệu Thành, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 01252425016