Bưu điện văn hóa xã Nga Thái

  • Mã bưu điện: 443750
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Thái
  • Địa chỉ: Thôn 7, Xã Nga Thái, Huyện Nga Sơn
  • Điện thoại: 0918152811