Bưu điện văn hóa xã Thiệu Lý

  • Mã bưu điện: 445950
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Lý
  • Địa chỉ: Thôn Nguyệt Lãng 1, Xã Thiệu Lý, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 0973150393