Bưu điện văn hóa xã Trúc Lâm

  • Mã bưu điện: 456800
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trúc Lâm
  • Địa chỉ: Thôn Hữu Lộc, Xã Trúc Lâm, Huyện Tĩnh Gia
  • Điện thoại: 0948101459