Bưu điện Vân Trinh

  • Mã bưu điện: 455900
  • Bưu cục: Bưu điện Vân Trinh
  • Địa chỉ: Thôn Bất Động, Xã Quảng Ngọc, Huyện Quảng Xương
  • Điện thoại: 02373676700