Bưu điện văn hóa xã Trường Lâm

  • Mã bưu điện: 456860
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trường Lâm
  • Địa chỉ: Thôn Trường Cát, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia
  • Điện thoại: 0917252795