Bưu điện Cửa Đặt

  • Mã bưu điện: 453590
  • Bưu cục: Bưu điện Cửa Đặt
  • Địa chỉ: Thôn Tiến Sơn, Xã Xuân Cẩm, Huyện Thường Xuân
  • Điện thoại: 555105