Bưu điện văn hóa xã Cẩm Tú

  • Mã bưu điện: 447630
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Tú
  • Địa chỉ: Thôn Lương Thành, Xã Cẩm Tú, Huyện Cẩm Thuỷ
  • Điện thoại: 0967949440