Bưu điện văn hóa xã Dân Lực

  • Mã bưu điện: 448730
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dân Lực
  • Địa chỉ: Thôn Thị Tứ, Xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn
  • Điện thoại: 0916048223