Vĩnh Long

Bưu điện văn hóa xã Tân Long Hội

Mã bưu điện: 893610 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Long Hội Địa chỉ: Ấp Thanh Phong, Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít Điện thoại: 02703874661

Bưu điện khai thác cấp 2 Mang Thít

Mã bưu điện: 893460 Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Mang Thít Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít Điện thoại: 02703840113

Bưu điện văn hóa xã Hòa Tịnh

Mã bưu điện: 893560 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Tịnh Địa chỉ: Ấp Bình Tịnh B, Xã Hoà Tịnh, Huyện Mang Thít Điện thoại: 02703940371

Bưu điện văn hóa xã Tân An Hội

Mã bưu điện: 893630 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân An Hội Địa chỉ: Ấp Tân Thiềng, Xã Tân An Hội, Huyện Mang Thít Điện thoại: 02703840994

Bưu điện Mang Thít

Mã bưu điện: 893400 Bưu cục: Bưu điện Mang Thít Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít Điện thoại: 02703840222

Bưu điện văn hóa xã Chánh An

Mã bưu điện: 893410 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chánh An Địa chỉ: Ấp Mỹ Chánh, Xã Chánh An, Huyện Mang Thít Điện thoại: 02703840658

Bưu điện văn hóa xã Chánh Hội

Mã bưu điện: 893510 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chánh Hội Địa chỉ: Ấp Ii A, Xã Chánh Hội, Huyện Mang Thít Điện thoại: 02703840993

Bưu điện văn hóa xã Nhơn Phú

Mã bưu điện: 893490 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhơn Phú Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Nhơn Phú, Huyện Mang Thít Điện thoại: 02703840660