Bưu điện văn hóa xã Nhơn Phú

  • Mã bưu điện: 893490
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhơn Phú
  • Địa chỉ: Ấp Chợ, Xã Nhơn Phú, Huyện Mang Thít
  • Điện thoại: 02703840660