Bưu điện Mang Thít

  • Mã bưu điện: 893400
  • Bưu cục: Bưu điện Mang Thít
  • Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít
  • Điện thoại: 02703840222