Bưu điện Tân Ngãi

  • Mã bưu điện: 891090
  • Bưu cục: Bưu điện Tân Ngãi
  • Địa chỉ: Tổ 1 đến 31, Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, Thành Phố Vĩnh Long
  • Điện thoại: 02703815443