Bưu điện văn hóa xã Trung Chánh

  • Mã bưu điện: 892950
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Chánh
  • Địa chỉ: Ấp Rạch Rô, Xã Trung Chánh, Huyện Vũng Liêm
  • Điện thoại: