Thông tin bưu cục: Long Hồ – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Long Hồ tỉnh Vĩnh Long thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Long Hồ, Bưu điện Khu công nghiệp Hoà Phú, Bưu điện văn hóa xã Long Phước, Bưu điện văn hóa xã Phước Hậu, Bưu điện văn hóa xã Tân Hạnh, Bưu điện văn hóa xã Thanh Đức, Bưu điện văn hóa xã Bình Hòa Phước, Bưu điện văn hóa xã Hoà Ninh, Bưu điện văn hóa xã An Bình, Bưu điện văn hóa xã Đồng Phú, Bưu điện văn hóa xã Lộc Hoà, Bưu điện văn hóa xã Thạnh Quới, Bưu điện văn hóa xã Phú Quới, Bưu điện văn hóa xã Hòa Phú, Bưu điện văn hóa xã Phú Đức, Bưu điện văn hóa xã Long An, Bưu cục khai thác cấp 2 Long Hồ, Hòm thư Công cộng độc lập, Bưu cục văn phòng VP BĐH Long Hồ

Bưu điện Long Hồ

 • Mã bưu điện: 891300
 • Bưu cục: Bưu điện Long Hồ
 • Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ
 • Điện thoại: 02703942798

Bưu điện Khu công nghiệp Hoà Phú

 • Mã bưu điện: 891460
 • Bưu cục: Bưu điện Khu công nghiệp Hoà Phú
 • Địa chỉ: Ấp Phước Hòa, Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ
 • Điện thoại: 02703962999

Bưu điện văn hóa xã Long Phước

 • Mã bưu điện: 891500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Phước
 • Địa chỉ: Ấp Phước Nguơn B, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ
 • Điện thoại: 02703850609

Bưu điện văn hóa xã Phước Hậu

 • Mã bưu điện: 891490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Hậu
 • Địa chỉ: Ấp Phước Lợi A, Xã Phước Hậu, Huyện Long Hồ
 • Điện thoại: 02703850610

Bưu điện văn hóa xã Tân Hạnh

 • Mã bưu điện: 891390
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hạnh
 • Địa chỉ: Ấp Tân Thuận, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ
 • Điện thoại: 02703811710

Bưu điện văn hóa xã Thanh Đức

 • Mã bưu điện: 891320
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Đức
 • Địa chỉ: Ấp Thanh Mỹ II, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ
 • Điện thoại: 02703947979

Bưu điện văn hóa xã Bình Hòa Phước

 • Mã bưu điện: 891340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Hòa Phước
 • Địa chỉ: Ấp Bình Hòa 2, Xã Bình Hoà Phước, Huyện Long Hồ
 • Điện thoại: 02703859755

Bưu điện văn hóa xã Hoà Ninh

 • Mã bưu điện: 891337
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoà Ninh
 • Địa chỉ: Ấp Bình Thuận 1, Xã Hoà Ninh, Huyện Long Hồ
 • Điện thoại: 02703859955

Bưu điện văn hóa xã An Bình

 • Mã bưu điện: 891378
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Bình
 • Địa chỉ: Ấp An Thuận, Xã An Bình, Huyện Long Hồ
 • Điện thoại: 02703858555

Bưu điện văn hóa xã Đồng Phú

 • Mã bưu điện: 891350
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Phú
 • Địa chỉ: Ấp Thuận Long, Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ
 • Điện thoại: 02703859510

Bưu điện văn hóa xã Lộc Hoà

 • Mã bưu điện: 891471
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lộc Hoà
 • Địa chỉ: Ấp Phước Tân, Xã Lộc Hoà, Huyện Long Hồ
 • Điện thoại: 3957310

Bưu điện văn hóa xã Thạnh Quới

 • Mã bưu điện: 891430
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạnh Quới
 • Địa chỉ: Ấp Thạnh Phú, Xã Thạnh Qưới, Huyện Long Hồ
 • Điện thoại: 02703811310

Bưu điện văn hóa xã Phú Quới

 • Mã bưu điện: 891418
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Quới
 • Địa chỉ: Ấp Phú Long A, Xã Phú Qưới, Huyện Long Hồ
 • Điện thoại: 02703811810

Bưu điện văn hóa xã Hòa Phú

 • Mã bưu điện: 891450
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Phú
 • Địa chỉ: Ấp Lộc Hưng, Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ
 • Điện thoại: 02703811410

Bưu điện văn hóa xã Phú Đức

 • Mã bưu điện: 891520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Đức
 • Địa chỉ: Ấp An Hòa, Xã Phú Đức, Huyện Long Hồ
 • Điện thoại: 02703851510

Bưu điện văn hóa xã Long An

 • Mã bưu điện: 891540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long An
 • Địa chỉ: Ấp An Hiệp, Xã Long An, Huyện Long Hồ
 • Điện thoại: 02703851610

Bưu cục khai thác cấp 2 Long Hồ

 • Mã bưu điện: 891380
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Long Hồ
 • Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ
 • Điện thoại: 02703850222

Hòm thư Công cộng độc lập

 • Mã bưu điện: 891501
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập
 • Địa chỉ: Ấp Long Thuận A, Xã Long Phước, Huyện Long Hồ
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Long Hồ

 • Mã bưu điện: 891308
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Long Hồ
 • Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ
 • Điện thoại: 02703850110