Bưu điện Vũng Liêm

  • Mã bưu điện: 892900
  • Bưu cục: Bưu điện Vũng Liêm
  • Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm
  • Điện thoại: 02703870222