Bưu điện văn hóa xã Nhơn Bình

  • Mã bưu điện: 892690
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhơn Bình
  • Địa chỉ: Ấp Sa Rày, Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn
  • Điện thoại: 02703721611