Bưu điện khai thác cấp 2 Bình Tân

  • Mã bưu điện: 893810
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Bình Tân
  • Địa chỉ: Tổ 1 đến tổ 17, Ấp Tân Lợi, Xã Tân Qưới, Huyện Bình Tân
  • Điện thoại: 02703760888