Bưu điện văn hóa xã Nguyễn Văn Thảnh

  • Mã bưu điện: 893820
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nguyễn Văn Thảnh
  • Địa chỉ: Tổ 1 đến 12, Ấp Mỹ Hòa, Xã Nguyễn Văn Thảnh, Huyện Bình Tân
  • Điện thoại: 02703762666