Bưu điện văn phòng VP BĐTX Bình Minh

  • Mã bưu điện: 892144
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTX Bình Minh
  • Địa chỉ: Khóm 1, Phường Cái Vồn, Thị xã Bình Minh
  • Điện thoại: 02703890110