Bưu điện văn phòng VP BĐT Vĩnh Long

  • Mã bưu điện: 894376
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐT Vĩnh Long
  • Địa chỉ: Sô´14, Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
  • Điện thoại: 02703822787