Mã bưu điện Trà Ôn – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Trà Ôn thuộc tỉnh Vĩnh Long: Bưu điện Trà Ôn, Bưu điện Hựu Thành, Bưu điện văn hóa xã An Thới, Bưu điện văn hóa xã Tân Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Trà Côn, Bưu điện văn hóa xã Thới Hòa, Bưu điện văn hóa xã Hòa Bình, Bưu điện văn hóa xã Nhơn Bình, Bưu điện văn hóa xã Xuân Hiệp, Bưu điện văn hóa xã Thiện Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Xuân, Bưu điện văn hóa xã Thuận Thới, Bưu điện văn hóa xã Phú Thành, Bưu điện văn hóa xã Lục Sỹ Thành, Bưu điện văn hóa xã Tích Thiện, Bưu cục khai thác cấp 2 Trà Ôn, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Bưu cục văn phòng VP BĐH Trà Ôn

Bưu điện Trà Ôn

 • Mã bưu điện: 892500
 • Bưu cục: Bưu điện Trà Ôn
 • Địa chỉ: Sô´10A, Tổ 1 đến 8, Khu 1, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn
 • Điện thoại: 02703770222

Bưu điện Hựu Thành

 • Mã bưu điện: 892610
 • Bưu cục: Bưu điện Hựu Thành
 • Địa chỉ: Khu Phố Hựu Thành, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn
 • Điện thoại: 02703777222

Bưu điện văn hóa xã An Thới

 • Mã bưu điện: 892770
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Thới
 • Địa chỉ: Tổ 1 đến 7, Khu 6, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn
 • Điện thoại: 02703887333

Bưu điện văn hóa xã Tân Mỹ

 • Mã bưu điện: 892730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Mỹ
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ An, Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn
 • Điện thoại: 02703770676

Bưu điện văn hóa xã Trà Côn

 • Mã bưu điện: 892710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trà Côn
 • Địa chỉ: Ấp Trà Ngoa, Xã Trà Côn, Huyện Trà Ôn
 • Điện thoại: 02703723333

Bưu điện văn hóa xã Thới Hòa

 • Mã bưu điện: 892630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thới Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Tường Thịnh, Xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn
 • Điện thoại: 02703889605

Bưu điện văn hóa xã Hòa Bình

 • Mã bưu điện: 892670
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Bình
 • Địa chỉ: Ấp Ngãi Hòa, Xã Hoà Bình, Huyện Trà Ôn
 • Điện thoại: 02703722640

Bưu điện văn hóa xã Nhơn Bình

 • Mã bưu điện: 892690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhơn Bình
 • Địa chỉ: Ấp Sa Rày, Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn
 • Điện thoại: 02703721611

Bưu điện văn hóa xã Xuân Hiệp

 • Mã bưu điện: 892650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Hiệp
 • Địa chỉ: Ấp Hồi Xuân, Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn
 • Điện thoại: 02703789830

Bưu điện văn hóa xã Thiện Mỹ

 • Mã bưu điện: 892750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiện Mỹ
 • Địa chỉ: Ấp Cây Điệp, Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn
 • Điện thoại: 02703770675

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Xuân

 • Mã bưu điện: 892580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Xuân
 • Địa chỉ: Ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn
 • Điện thoại: 02703884600

Bưu điện văn hóa xã Thuận Thới

 • Mã bưu điện: 892600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuận Thới
 • Địa chỉ: Ấp Cống Đá, Xã Thuận Thới, Huyện Trà Ôn
 • Điện thoại: 02703884666

Bưu điện văn hóa xã Phú Thành

 • Mã bưu điện: 892540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Thành
 • Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, Xã Phú Thành, Huyện Trà Ôn
 • Điện thoại: 02703780700

Bưu điện văn hóa xã Lục Sỹ Thành

 • Mã bưu điện: 892520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lục Sỹ Thành
 • Địa chỉ: Ấp Tân An, Xã Lục Sỹ Thành, Huyện Trà Ôn
 • Điện thoại: 02703780674

Bưu điện văn hóa xã Tích Thiện

 • Mã bưu điện: 892560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tích Thiện
 • Địa chỉ: Ấp Tích Lộc, Xã Tích Thiện, Huyện Trà Ôn
 • Điện thoại: 02703884777

Bưu cục khai thác cấp 2 Trà Ôn

 • Mã bưu điện: 892550
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Trà Ôn
 • Địa chỉ: Tổ 1 đến 8, Khu 1, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn
 • Điện thoại: 02703770222

Hòm thư Công cộng độc lập

 • Mã bưu điện: 892502
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập
 • Địa chỉ: Tổ 1đến 8, Khu 2, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập

 • Mã bưu điện: 892506
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập
 • Địa chỉ: Tổ 1 đến 6, Khu 3, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Trà Ôn

 • Mã bưu điện: 892519
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Trà Ôn
 • Địa chỉ: Tổ 1 đến 8, Khu 1, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn
 • Điện thoại: 02703770222