Bưu điện văn phòng VP BĐH Mang Thít

  • Mã bưu điện: 893406
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Mang Thít
  • Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít
  • Điện thoại: 02703840110