Bưu điện văn hóa xã Trung Thành Tây

  • Mã bưu điện: 893140
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Thành Tây
  • Địa chỉ: Ấp Hòa Nghĩa, Xã Trung Thành Tây, Huyện Vũng Liêm
  • Điện thoại: