Bưu điện văn hóa xã Chánh An

  • Mã bưu điện: 893410
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chánh An
  • Địa chỉ: Ấp Mỹ Chánh, Xã Chánh An, Huyện Mang Thít
  • Điện thoại: 02703840658