Bưu điện Khu công nghiệp Hoà Phú

  • Mã bưu điện: 891460
  • Bưu cục: Bưu điện Khu công nghiệp Hoà Phú
  • Địa chỉ: Ấp Phước Hòa, Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ
  • Điện thoại: 02703962999