Bưu điện Hựu Thành

  • Mã bưu điện: 892610
  • Bưu cục: Bưu điện Hựu Thành
  • Địa chỉ: Khu Phố Hựu Thành, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn
  • Điện thoại: 02703777222