Bưu điện BC 3 Mỹ Phú

  • Mã bưu điện: 894410
  • Bưu cục: Bưu điện BC 3 Mỹ Phú
  • Địa chỉ: Ấp Mỹ Phú, Xã Tân Hội, Thành Phố Vĩnh Long
  • Điện thoại: 02703816886