Bưu điện Phước Thọ

  • Mã bưu điện: 891130
  • Bưu cục: Bưu điện Phước Thọ
  • Địa chỉ: Sô´2D, Đường Phó Cơ Điều, Phường 8, Thành Phố Vĩnh Long
  • Điện thoại: 02703878173