Bưu điện khai thác cấp 2 Mang Thít

  • Mã bưu điện: 893460
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 Mang Thít
  • Địa chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít
  • Điện thoại: 02703840113