Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thạnh Trung

  • Mã bưu điện: 891710
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thạnh Trung
  • Địa chỉ: Ấp Mỹ Trung I, Xã Mỹ Thạnh Trung, Huyện Tam Bình
  • Điện thoại: 02703714200