Bưu điện văn hóa xã Chánh Hội

  • Mã bưu điện: 893510
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chánh Hội
  • Địa chỉ: Ấp Ii A, Xã Chánh Hội, Huyện Mang Thít
  • Điện thoại: 02703840993