Bưu điện văn hóa xã Hòa Tịnh

  • Mã bưu điện: 893560
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Tịnh
  • Địa chỉ: Ấp Bình Tịnh B, Xã Hoà Tịnh, Huyện Mang Thít
  • Điện thoại: 02703940371