Bưu điện văn hóa xã Tân Ngãi

  • Mã bưu điện: 891098
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Ngãi
  • Địa chỉ: Sô´52B, Tổ 1 đến 8, Ấp Vĩnh Phú, Xã Tân Ngãi, Thành Phố Vĩnh Long
  • Điện thoại: 02703910422