Bưu điện văn hóa xã Phú Quới

  • Mã bưu điện: 891418
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Quới
  • Địa chỉ: Ấp Phú Long A, Xã Phú Qưới, Huyện Long Hồ
  • Điện thoại: 02703811810