Sơn La

Hòm thư Công cộng Chiềng Xuân

Mã bưu điện: 363469 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Chiềng Xuân Địa chỉ: Bản Lắc Kén, Xã Chiềng Xuân, Huyện Vân Hồ Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Tân Xuân

Mã bưu điện: 363490 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Tân Xuân Địa chỉ: Bản Ngà, Xã Tân Xuân, Huyện Vân Hồ Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Lóng Luông

Mã bưu điện: 363030 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lóng Luông Địa chỉ: Bản Lóng Luông, Xã Lóng Luông, Huyện Vân Hồ Điện thoại: 01232625597

Bưu điện văn hóa xã Xuân Nha

Mã bưu điện: 362930 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xuân Nha Địa chỉ: Bản Nà Hiềng, Xã Xuân Nha, Huyện Vân Hồ Điện thoại: 01643936033

Bưu điện văn hóa xã Tô Múa

Mã bưu điện: 363130 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tô Múa Địa chỉ: Bản Mến, Xã Tô Múa, Huyện Vân Hồ Điện thoại: 0942767308

Bưu điện văn hóa xã Song Khủa

Mã bưu điện: 363160 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Song Khủa Địa chỉ: Bản Co Súc, Xã Song Khủa, Huyện Vân Hồ Điện thoại: 0941210847

Bưu điện văn hóa xã Suối Bàng

Mã bưu điện: 363200 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Suối Bàng Địa chỉ: Bản Khoang Tuống, Xã Suối Bàng, Huyện Vân Hồ Điện thoại: 0949121431

Bưu điện văn hóa xã Chiềng Khoa

Mã bưu điện: 363010 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chiềng Khoa Địa chỉ: Bản Đoàn kết, Xã Chiềng Khoa, Huyện Vân Hồ Điện thoại: 0392800266