Bưu điện văn hóa xã Mường Men

  • Mã bưu điện: 363070
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Men
  • Địa chỉ: Bản Nà Pa, Xã Mường Men, Huyện Vân Hồ
  • Điện thoại: 01658155449