Hòm thư Công cộng Chiềng Xuân

  • Mã bưu điện: 363469
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Chiềng Xuân
  • Địa chỉ: Bản Lắc Kén, Xã Chiềng Xuân, Huyện Vân Hồ
  • Điện thoại: