Bưu điện khai thác cấp 2 KT Vân Hồ

  • Mã bưu điện: 368500
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Vân Hồ
  • Địa chỉ: Tiểu Khu Sao Đỏ 2, Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ
  • Điện thoại: 0827111997