Địa chỉ bưu điện tại Thuận Châu, Sơn La

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Thuận Châu thuộc tỉnh Sơn La: Bưu điện Thuận Châu, Bưu điện Chiềng Pấc, Bưu điện văn hóa xã Phổng Lăng, Bưu điện văn hóa xã Chiềng La, Bưu điện văn hóa xã Tông Lệnh, Bưu điện văn hóa xã Tông Cọ, Bưu điện văn hóa xã Bó Mười, Bưu điện văn hóa xã Noong Lay, Bưu điện văn hóa xã Mường Khiêng, Bưu điện văn hóa xã Chiềng Pha, Bưu điện văn hóa xã Chiềng Ngàm, Bưu điện văn hóa xã Phỏng lái, Bưu điện văn hóa xã Phổng Lập, Bưu điện văn hóa xã Mường É, Bưu điện văn hóa xã É Tòng, Bưu điện văn hóa xã Long Hẹ, Bưu điện văn hóa xã Chiềng Bôm, Bưu điện văn hóa xã Thôm Mòn, Bưu điện văn hóa xã Púng Tra, Bưu điện văn hóa xã Chiềng Pấc, Bưu điện văn hóa xã Bon Phặng, Bưu điện văn hóa xã Co Mạ, Bưu điện văn hóa xã Muổi Nọi, Bưu điện văn hóa xã Nậm Lầu, Bưu điện văn hóa xã Bản Lầm, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Thuận Châu, Hòm thư Công cộng Chiềng Ly, Hòm thư Công cộng Liệp Tè, Hòm thư Công cộng Mường Bám, Hòm thư Công cộng Co Tòng, Hòm thư Công cộng Pá Lông, Bưu cục văn phòng Huyện Thuận Châu

Bưu điện Thuận Châu

 • Mã bưu điện: 365700
 • Bưu cục: Bưu điện Thuận Châu
 • Địa chỉ: Tiểu Khu 14, Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 02123848400

Bưu điện Chiềng Pấc

 • Mã bưu điện: 365810
 • Bưu cục: Bưu điện Chiềng Pấc
 • Địa chỉ: Tiểu Khu 6, Xã Tông Lạ̣nh, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 02123849100

Bưu điện văn hóa xã Phổng Lăng

 • Mã bưu điện: 366470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổng Lăng
 • Địa chỉ: Bản Còng, Xã Phổng Lăng, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 01648466381

Bưu điện văn hóa xã Chiềng La

 • Mã bưu điện: 366080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chiềng La
 • Địa chỉ: Bản Nưa, Xã Chiềng La, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 01695 393 008

Bưu điện văn hóa xã Tông Lệnh

 • Mã bưu điện: 365811
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tông Lệnh
 • Địa chỉ: Bản Thẳm A, Xã Tông Lạ̣nh, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 01674147461

Bưu điện văn hóa xã Tông Cọ

 • Mã bưu điện: 365880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tông Cọ
 • Địa chỉ: Bản Cọ A&b&c, Xã Tông Cọ, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 01694659453

Bưu điện văn hóa xã Bó Mười

 • Mã bưu điện: 365930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bó Mười
 • Địa chỉ: Bản Mười, Xã Bó Mười, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 01679504552

Bưu điện văn hóa xã Noong Lay

 • Mã bưu điện: 366050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Noong Lay
 • Địa chỉ: Bản Nhà Trường, Xã Noong Lay, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 0949158348

Bưu điện văn hóa xã Mường Khiêng

 • Mã bưu điện: 365950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Khiêng
 • Địa chỉ: Bản Khiêng, Xã Mường Khiêng, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 01678465827

Bưu điện văn hóa xã Chiềng Pha

 • Mã bưu điện: 366100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chiềng Pha
 • Địa chỉ: Bản Hưng Nhân, Xã Chiềng Pha, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 0949532116

Bưu điện văn hóa xã Chiềng Ngàm

 • Mã bưu điện: 366030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chiềng Ngàm
 • Địa chỉ: Bản Mện, Xã Chiềng Ngàm, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 01235161737

Bưu điện văn hóa xã Phỏng lái

 • Mã bưu điện: 366130
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phỏng lái
 • Địa chỉ: Đội Kiến Xương, Xã Phỏng Lái, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 02123748008

Bưu điện văn hóa xã Phổng Lập

 • Mã bưu điện: 366210
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phổng Lập
 • Địa chỉ: Bản Lập, Xã Phỏng Lập, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 01639047086

Bưu điện văn hóa xã Mường É

 • Mã bưu điện: 366160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường É
 • Địa chỉ: Bản Nà Vai, Xã Mường É, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 0982876176

Bưu điện văn hóa xã É Tòng

 • Mã bưu điện: 366240
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã É Tòng
 • Địa chỉ: Bản Sam Kha, Xã É Tòng, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 0966762084

Bưu điện văn hóa xã Long Hẹ

 • Mã bưu điện: 366270
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Hẹ
 • Địa chỉ: Bản Nặm Nhứ, Xã Long Hẹ, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 01676101126

Bưu điện văn hóa xã Chiềng Bôm

 • Mã bưu điện: 366420
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chiềng Bôm
 • Địa chỉ: Bản Hôm A, Xã Chiềng Bôm, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 01648982377

Bưu điện văn hóa xã Thôm Mòn

 • Mã bưu điện: 365780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thôm Mòn
 • Địa chỉ: Bản Nà Tý, Xã Thôm Mòn, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 0886849116

Bưu điện văn hóa xã Púng Tra

 • Mã bưu điện: 366500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Púng Tra
 • Địa chỉ: Bản Púng Mé, Xã Púng Tra, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 0886216479

Bưu điện văn hóa xã Chiềng Pấc

 • Mã bưu điện: 365840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chiềng Pấc
 • Địa chỉ: Bản Nong Sa, Xã Chiềng Pấc, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 0167837091

Bưu điện văn hóa xã Bon Phặng

 • Mã bưu điện: 365860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bon Phặng
 • Địa chỉ: Bản Phặng, Xã Bon Phặng, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 01684622528

Bưu điện văn hóa xã Co Mạ

 • Mã bưu điện: 366340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Co Mạ
 • Địa chỉ: Bản Pha Khuông, Xã Co Mạ, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 0968803198

Bưu điện văn hóa xã Muổi Nọi

 • Mã bưu điện: 365916
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Muổi Nọi
 • Địa chỉ: Bản Muổi Nọi, Xã Muổi Nọi, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 01648928065

Bưu điện văn hóa xã Nậm Lầu

 • Mã bưu điện: 366530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nậm Lầu
 • Địa chỉ: Bản Nậm Lầu, Xã Nậm Lầu, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 0942 947 226

Bưu điện văn hóa xã Bản Lầm

 • Mã bưu điện: 366570
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bản Lầm
 • Địa chỉ: Bản Lầm A, Xã Bản Lầm, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 01295247915

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Thuận Châu

 • Mã bưu điện: 365730
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Thuận Châu
 • Địa chỉ: Tiểu Khu 14, Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 02123848278

Hòm thư Công cộng Chiềng Ly

 • Mã bưu điện: 365763
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Chiềng Ly
 • Địa chỉ: Bản Nà Cài, Xã Chiềng Ly, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 01685997523

Hòm thư Công cộng Liệp Tè

 • Mã bưu điện: 366017
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Liệp Tè
 • Địa chỉ: Bản Co Phường, Xã Liệp Tè, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 0979500675

Hòm thư Công cộng Mường Bám

 • Mã bưu điện: 366325
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Mường Bám
 • Địa chỉ: Bản Na Hát A, Xã Mường Bám, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 01658731225

Hòm thư Công cộng Co Tòng

 • Mã bưu điện: 366393
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Co Tòng
 • Địa chỉ: Bản Co Tòng, Xã Co Tòng, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 1658397234

Hòm thư Công cộng Pá Lông

 • Mã bưu điện: 366411
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Pá Lông
 • Địa chỉ: Bản Hua Dấu, Xã Pá Lông, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại: 0946547845

Bưu cục văn phòng Huyện Thuận Châu

 • Mã bưu điện: 365723
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Huyện Thuận Châu
 • Địa chỉ: Tiểu Khu 14, Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’