Bưu điện văn hóa xã Chiềng Yên

  • Mã bưu điện: 363050
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chiềng Yên
  • Địa chỉ: Bản Bống Hà, Xã Chiềng Yên, Huyện Vân Hồ
  • Điện thoại: 01653913175