Bưu điện văn hóa xã Chiềng Khoa

  • Mã bưu điện: 363010
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chiềng Khoa
  • Địa chỉ: Bản Đoàn kết, Xã Chiềng Khoa, Huyện Vân Hồ
  • Điện thoại: 0392800266