Bưu điện văn hóa xã Sam Kha

  • Mã bưu điện: 367890
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sam Kha
  • Địa chỉ: Bản Púng Páng, Xã Sam Kha, Huyện Sốp Cộp
  • Điện thoại: 0941211208