Hòm thư Công cộng Tân Xuân

  • Mã bưu điện: 363490
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Tân Xuân
  • Địa chỉ: Bản Ngà, Xã Tân Xuân, Huyện Vân Hồ
  • Điện thoại: