Bưu điện văn hóa xã Song Khủa

  • Mã bưu điện: 363160
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Song Khủa
  • Địa chỉ: Bản Co Súc, Xã Song Khủa, Huyện Vân Hồ
  • Điện thoại: 0941210847